September 19, 2019

Anmälan och avgifter

De grundskoleelever som är inskrivna i skolan den 15 oktober rapporteras till Skolverket och ligger till grund för beräkning av statsbidrag.  Det är viktigt att anmälan med ifylld registreringsbankett för varje enskild elev lämnas in i början av varje termin. Teminsavgifterna för hösten 2019 finner du nedan.

Registrering och betalning ska vara skolan tillhanda senast 6 sept, 2019.

Därefter tillkommer $50 förseningsavgift per barn.

Terminsavgiften för lekis är $50 per barn, max $100 per familj

Terminsavgiften för skolbarn för HT (14 lektionstillfällen) är $160, förskolebarn $185. Påföljande syskon får 10% rabatt

Terminsavgiften för skolbarn för VT (20 lektionstillfällen) är $230, förskolebarn $275. Påföljande syskon får 10% rabatt

Blankett och instruktioner finner du under fliken ”Anmälningsblanketter”

Välkommen till Svenska Skolan i New Jersey!