May 25, 2019

Anmälan och avgifter

De grundskoleelever som är inskrivna i skolan den 31 januari rapporteras till Skolverket och ligger till grund för beräkning av statsbidrag.  Det är viktigt att anmälan med ifylld registreringsbankett för varje enskild elev lämnas in i början av varje termin. Teminsavgifterna för våren 2019 finner du nedan.

Registrering och betalning ska vara skolan tillhanda senast 7 december, 2018.

Därefter tillkommer $50 förseningsavgift per barn.

Terminsavgiften för lekis är $50 per barn, max $100 per familj

Terminsavgiften för skolbarn är $295, förskolebarn $345. Påföljande syskon får 10% rabatt

Blankett och instruktioner finner du under fliken ”Anmälningsblanketter”

Välkommen till Svenska Skolan i New Jersey!