October 23, 2021

Anmälan och avgifter

De grundskoleelever som är inskrivna i skolan den 15 oktober rapporteras till Skolverket och ligger till grund för beräkning av statsbidrag.  Det är viktigt att anmälan med ifylld registreringsbankett för varje enskild elev lämnas in i början av varje termin. Teminsavgifterna för hösten 2021 finner du nedan.

Registrering och betalning ska vara skolan tillhanda senast 25 augusti, 2021.

Därefter tillkommer $50 förseningsavgift per barn.

Terminsavgiften för skolbarn för HT (15 lektionstillfällen) är $225. Påföljande syskon får 10% rabatt

Blankett och instruktioner finner du under fliken ”Anmälningsblanketter”

Välkommen till Svenska Skolan i New Jersey!