November 30, 2020

Anmälan och avgifter

De grundskoleelever som är inskrivna i skolan den 15 oktober rapporteras till Skolverket och ligger till grund för beräkning av statsbidrag.  Det är viktigt att anmälan med ifylld registreringsbankett för varje enskild elev lämnas in i början av varje termin. Teminsavgifterna för hösten 2020 finner du nedan.

Registrering och betalning ska vara skolan tillhanda senast 16 september, 2020.

Därefter tillkommer $50 förseningsavgift per barn.

Terminsavgiften för skolbarn för HT (14 lektionstillfällen) är $140. Påföljande syskon får 10% rabatt

Blankett och instruktioner finner du under fliken ”Anmälningsblanketter”

Välkommen till Svenska Skolan i New Jersey!