October 24, 2020

Styrelsen

Ordförande: Emma Sleightholme
Vice Ordförande: Caroline LoForte
Kassör: Karin Lindgren
Sekreterare: vakant
Lärarrepresentant: Gunhild Ljung