November 30, 2020

Styrelsen

Ordförande: Caroline LoForte
Vice Ordförande: vakant
Kassör: Hanna Sjödin
Sekreterare: Anna Dihne
Lärarrepresentant: Gunhild Ljung