January 25, 2020

Här finns vi

West Orange – Grundskola. Måndagar 16.00-17.30.
Verona – Lekgrupp (ålder 0-5 år) Torsdagar 16.00-17.30.
Ridgewood – vilande just nu. Vi söker fler elever.

Kontakta Svenska skolan i NJ, info@svenskaskolannj.org för ytterligare information.

(Contact info@svenskaskolannj.org for further information)