May 25, 2022

Kursplan

Undervisningen i Svenska skolan i NJ följer skolverkets Kursplan (SKOLFS 2011:124. www.skolverket.se)

Mål

Varje läsår arbetar eleverna i Svenska Skolan i NJ utifrån ett speciellt tema som går som en röd tråd genom undervisningen. Exempel på tidigare teman är Smultronställen, Far och flyg i Sverige, Djur och natur och Sveriges roliga historia. Vi alla har flyttat hit från ett annat land eller inom landet, så vi har studerat emigration, immigration och global migration. Temat för detta läsår är Det ska vi fira! Det insamlade materialet har redovisats som rollspel, illustrationer, sånger eller de senare åren i bokform vid skolavslutningen.

Andra aktiviteter som anordnas under läsåret är friluftsdag med tipsrunda eller studiedag relevant till temat, SUF-Olympiad eller SUF-VM, luciatåg på SWEA:s julmarknad, julgransplundring, brännboll, eventuellt försommarfest med femkamp samt skolavslutning i Svenska Kyrkan i New York.

För att börja i grundskolan ska eleverna vara sju år eller fylla sju år under terminen. För barn som fyllt fem finns en förskolegrupp. Yngre barn och syskon har roligt i lekgruppen.

All undervisning är på svenska, vilket måste vara ett levande språk i hemmet för att en elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.