August 8, 2022

Om vår skola

Svenska Skolan i New Jersey drivs av en ”non-profit organization” som grundades 1975-1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och att utveckla det samt att hitta sin svenska identitet genom att lära känna svensk kultur och svenska traditioner.

Barn måste studera för att kunna utveckla sitt språk. Nära tusen behöriga elever på låg- mellan- och högstadienivå har under årens lopp träffats två timmar en eftermiddag i veckan under skolåret för att  tala, läsa, skriva och sjunga på svenska – och ha roligt tillsammans. Skolan vill öka elevernas engagemang, aktivitet och motivation att lära genom att samtala och söka sig fram till ny kunskap i samarbete med läraren.

IMG_3171

Undervisningen sker en gång i veckan. En skolavgift betalas per termin och barn.  Skolan erhåller statsbidrag för behöriga elever på grundskolenivå från den svenska regeringen via Skolverket i Stockholm och den finska staten via Utbildningsstyrelsen i Helsingfors.  För att få delta i skolans verksamhet måste därför minst en förälder vara svensk medborgare (eller finländsk) och svenska ett levande språk i hemmet.

Barnen får börja i förskolan när de fyllt 5 år och i grundskolan den termin de fyller 7 år. Lekis består av barn under 5 år .

Med undervisningen på flertal orter är det viktigt att ha en röd tråd som gemensam nämnare för att känna skolsamhörighet.  Skolan har därför ett tema varje läsår, t ex Alla tiders historia, Nya SverigeSvenska snillen, I sagornas värld, En resa genom Sverige. I år är temat Det ska vi fira!

Årets kunskaper visas upp på skolavslutningen första söndagen i juni innan sommarlovet börjar. Vi brukar också samla barnens arbete i en årsbok som delas ut på skolavslutningen.

I aktiviteter under skolåret ingår också studiedag relevant till läsårets tema, tipsrundor, Lucia, julpyssel, julgransplundring och påskfirande, brännboll, familjepicknick och midsommarfest.

Skolan tar gärna emot monetära donationer. Likaså tar vi också gärna emot svenska barn- och ungdomsböcker samt Lucialinnen.