August 8, 2022

Länkar

Organisationer och föreningar med svensk anknytning

Skolverket http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-undervisning-i-utlandet

SUF – Svensk Utlandsundervisnings Förening www.utlandsundervisning.se

Svenska Distans www.svenskadistans.se

Sophia Distansundervisning årskurs 6-9 www.sofiadistans.nu

Hermods gymnasiedistans www.hermods.se/utbildningar-och- tjanster/gymnasium/hermods-distansgymnasium

SMUL magasinetsmul.com
mammasprak.com/om-smul

SWEA New Jersey newjersey.swea.org

Sverigekontakt www.sverigekontakt.se

Svenskar i Världen www.sviv.se

Sveriges Ambassad Washington www.swedenabroad.com/Start____6989.aspx

Sveriges Generalkonsulat New York www.swedenabroad.com/newyork

Svenska Kyrkan  New York www.svenskakyrkan.se/newyork

Scandinavia House, NYC www.scandinaviahouse.org

American Swedish Historical Museum www.americanswedish.org

Sjölunden www.concordialanguagevillages.org/youth- languages/swedish-language-village

Svenska Skidklubben www.swedishskiclub.org

Vasa Order of America www.vasaorder.com