May 25, 2022

Bli stödmedlem

Vill du stödja vår verksamhet? Kanske är du en f.d. elev eller lärare som gärna vill fortsätta kontakten med skolan? Eller bara vill stödja oss ända? Att bli stödmedlem kostar $50 per år, och medlemskostnaden skickas med check till Swedish Educational Association of New Jersey, c/o Karin Lindgren, 9 Barnsdale Road, Madison NJ 07940.