January 23, 2022

VÄLKOMNA till Svenska Skolan i New Jersey!

welcome
Vi fortsätter bedriva vår verksamhet online under hösten. Vår intresseorganisation i Sverige är Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF).
Vi erbjuder kompletterande Svenskundervisning. Barnen får börja i förskolan när de fyllt 5 år och i grundskolan den termin de fyller 7 år. Lekgruppen består av barn under 5 år.

Svenska skolan diskriminerar ingen på grund av ras eller religion. Emellertid måste en förälder vara svensk eller finsk medborgare och svenska skall vara ett levande språk i hemmet.
Som alla svenska skolor i utlandet är vi beroende av föräldrarnas medverkan under skolåret, t.ex vid firande av svenska högtider, välgörenhetstillställningar och med visst styrelse- och klassrumsarbete.

info@svenskaskolannj.org om ni vill ha mer information.

Caroline LoForte